Reklama przestrzenna

reklama przestrzenna

Możliwości promocji firm z wykorzystaniem reklamy przestrzennej dają wielkie pole do popisu osobom o nietuzinkowych pomysłach. W miejscach, gdzie wciąż coś się zmienia, coś nowego pojawia, a inne rzeczy znikają, bycie zauważonym wymaga sporo wysiłku. 

 

Jak instalacje trójwymiarowe pomagają wyróżnić się wśród konkurencji?

Obfitość środków wyrazu stosowanych w reklamie jest ogromna, ale trójwymiarowe instalacje wciąż pomagają wyróżnić się pośród konkurencji. Wiele z nich stanowi nie tyle statyczną reklamę, ile niemal happening, oddziałujący na wszystkie zmysły odbiorcy. Możliwość interakcji z przestrzennym logiem firmy, czy charakterystyczną dla danej marki postacią ludzką, zwierzęcą lub całkowicie fikcyjną sprawia, że w umyśle potencjalnego klienta tworzą się i zostają utrwalone pozytywne skojarzenia. A przecież o to przede wszystkim chodzi w reklamie. Jeśli dodatkowo dana instalacja jest zabawna i prowokuje do robienia zdjęć, które odwiedzający potem umieszczają w swoich sieciach społecznościowych, taka reklama zatacza jeszcze szersze kręgi.

 

Szyldy, figury i aranżacje przestrzenne

Reklama w przestrzeni to jednak nie tylko wydarzenia, ale również elementy stałe, takie jak szyldy, figury wielkogabarytowe, czy aranżacje przestrzenne, które przykuwają uwagę i zostają zapamiętane. Tworzone w mojej pracowni elementy typowo rzeźbiarskie są niepowtarzalne, indywidualne i przez swoją nietuzinkowość nigdy nie tracą na atrakcyjności. Warto dobrze zastanowić się nad doborem materiałów przy tego typu realizacjach i wykorzystać możliwości, jakie dają nowoczesne technologie, oświetlenie czy elektronika.